جایگاه اصلی دارو و فرآورده مواد مخدر در داروخانه ها است

به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران،نشست بررسی کلینیک های ترک اعتیاد با حضور دکتر سبزواری رییس انجمن متخصصین علوم دارویی،دکتر سعیدلو دبیر انجمن داروسازان ایران،دکتر  علیرضا رستمی رییس اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش،دکتر فاطمی مدیر اداره مواد مخدر، دکتر شیبانی کارشناس مسئول اداره امور داروخانه ها،دکتر غلامی عضو علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران،،دکتر سلام زاده رییس انجمن داروسازان بالینی ایران، دکنر سعید لو دبیر انجمن داروسازان ایران، دکتر خویی رییس انجمن داروسازان تهران و تعدادی از اعضای هیات مدیره برگزار شد.

در ابتدا دکتر سلام زاده اشاره کرد: بحث توزیع داروهای تحت کنترل همیشه از دیرباز با مشکل مواجه بوده است که حضور داروخانه ها در این بحث شاید یکسری نکات مثبت و منفی داشته باشد و در صورت درست اجرا شدن از سوی داروخانه ها تبعات مثبتی زیادی را به همراه دارد و اگر نتواند چالش های پیش رو را پیش بینی کند به نوعی لطمه بزرگی به حیثیت داروخانه ها وارد خواهد شد.

دکتر سلام زاده در خصوص اینکه نظارت داروخانه ها بر داروهای تحت کنترل هزینه ی اضافه ای را به آنها تحمیل خواهد کرد؛ گفت: در ابتدا باید نحوه تامین هزینه مازاد را بررسی و بعد روش های جبران آن مشخص شود، علاوه بر آن وظیفه ی مسئول فنی حاضر در داروخانه افزایش خواهد یافت.

دکتر دری دبیر انجمن داروسازان تهران، با بیان اینکه دارو باید از کانال داروخانه عبور کند، اظهار داشت: داروهای تحت کنترل باید توسط دولت طبق ضوابط و قانون به داروخانه های توزیع شود.
وی ادامه داد: داروخانه نسخه را از کلینیک ترک اعتیاد بدون حضور بیمار تحویل گیرد و با درج نام بیمار بر روی دارو را به مرکز تحویل دهد.

دبیر انجمن داروسازان تهران، تصریح کرد: اجرایی شدن این سیستم سبب می شود داروهای تحت کنترل در مرکز کلینیک ترک اعتیاد تحت نظارت و کنترل داروخانه قرار گیرد و هم اینکه داروخانه به راحتی می تواند گزارش جامع و کاملی از مرکز داشته باشد تا در صورت درخواست، گزارش را به نهاد و سازمان های ذی ربط ارایه دهد.

دکتر دری با بیان این که نباید پزشک و داروساز مقابل هم باشند، اظهار داشت: اجرا شدن این سیستم ضمن اینکه می تواند به نیت اصلی داروساز مبنی بر فروش داروهای تحت کنترل برسد می تواند از محل آسیب برخی پزشکان جلوگیری کند.

دکتر محبوبی عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران اشاره کرد: داروساز در داروخانه تنها راه قانونی و مجاز تحویل دارو است که امروزه در کلینیک ترک اعتیاد این نقش نادیده گرفته شده و تجویز وتحویل دارو توسط یک شخص صورت میگیرد.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، اظهار داشت: کلینیک های ترک اعتیاد باید رابطه مستقیمی با داروخانه های معرفی شده در بستر الکترونیک جهت توزیع داروهای مخدر و اگونیست داشته باشد به این معنا که داروخانه منتخب با داشتن user و password دسترسی به داروهای تحت کنترل دارد و بیمار با حضور در داروخانه و اعلام رمز، نسخه ی آن در سامانه به نمایش داده می شود و داروساز با اطمینان کامل دارو را به بیمار تحویل می دهد همچنین احتمال خارج شدن دارو از سیستم به شدت کاهش می یابد.

دکتر سعیدلو دبیر انجمن داروسازان ایران بیان داشت: جایگزین اصلی دارو داروخانه ها است تا در مراکزی که عمل تجویز و توزیع را همزمان بر عهده دارد، این عمل در هیج جای دنیا تا به حال صورت نگرفت است.

وی تصریح کرد: توزیع فرآورده های تحت کنترل توسط کلینیک های ترک اعتیاد صورت می گیرد و به نوعی مثلث پزشک، بیمار و داروساز دچار اختلال می شود در صورتی که می بایست به این اصل و مثلث پایبند بود.

دبیر انجمن داروسازان ایران اشاره کرد: اجرای مثلث( پزشک، بیمار و داروساز)  جزِِء وظایف حاکمیت میباشد و داروهای تحت کنترل تنها باید در داروخانه هایی که شرایط لازم را دارند توزیع شود.

گفتنی است در آخر مقرر شد؛نامه ای با امضای انجمن متخصصین علوم دارویی، رییس انجمن داروسازان بالینی ایران،انجمن علمی داروسازان ایران و انجمن داروسازان ایران امضاء گردد.