اولین نشست بررسی “مشکلات جاری داروسازی در کشور” در انجمن داروسازان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران؛ اولین نشست بررسی مشکلات جاری داروسازی در کشور با حضور دکتر شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو، نمایندگان  داروساز مجلس شورای اسلامی  همکاران گرامی آقایان دکتر روح الامینی نجف آبادی، دکتر سامه یح نجف آبادی، دکتر محسن فتحی و دکتر سبزواری رییس انجمن متخصصین بالینی، دکتر سلام زاده رییس انجمن بالینی، دکتر خلیلی رییس دپارتمان دانشکده داروسازی تهران، دکتر غلامی متخصص علوم دارویی و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی تهران، دکتر سعیدلو عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، دکتر خویی رییس انجمن داروسازان تهران، دکتر دری دبیر انجمن داروسازان تهران، دکتر صبور نائب رییس انجمن داروسازان تهران، دکتر محبوبی عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران و دکتر شریف نیا عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران مورخ 27 مرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن همایش انجمن داروسازان تهران برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر خوئی رییس هیات مدیره انجمن داروسازان تهران ضمن خوشامدگویی در خصوص مصوبات جلسه پیشین مطالبی را ایراد کردند  و در ادامه اظهار داشتند: پیرو جلسه ی پیشین مبنی بر برگزاری جلسات به صورت ماهیانه تحت عنوان “بررسی چالش ها و حل معضلات داروسازان” امروزه این جلسه با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع عنوان شده برگزار شد که امید است قدم های مثبتی با همکاران ذی نفع برداشته شود.

گفتنی است در پایان جلسه تصمیمات مهمی با همکاری و همفکری اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اتخاذ شد همچنین قرار بر این شد که نتیجه اقدامات و تصمیمات در جلسه بعدی مطرح شود.