Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

مدارک مورد نیاز معرفی مسئول فنی جهت موسس جدید

image_pdfimage_print

مدارک مورد نیاز معرفی مسئول فنی جهت موسس جدید

 

 

۱- افرادی که در حال حاضر همزمان با شیفت معرفی شده در داروخانه ای مشغول به فعالیت هستند رونوشت استعفا نامه خود را که در سر برگ داروخانه با تایید موسس ، مهر  ، امضا و  در HIX بارگذاری شده به همراه تصویرپروانه مسئول فنی .

۲- تصویر پروانه دائم داروسازی ( در صورت نداشتن پروانه دائم یکی از مدارک پایان طرح یا معافیت از طرح یا شروع به طرح الزامی است)

۳-تکمیل فرم معرفی نامه مسئول فنی موسس جدید

۴-تکمیل فرم تعهدنامه مسئول فنی موسس جدید

۵-تصویر صفحه اول شناسنامه در صورت توضیحات صفحه آخر

۶- تصویر دوطرف کارت ملی

۷- تصویر دوطرف کارت پایان خدمت

۸- گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی (در صورت نداشتن گواهی تشخیص صلاحیت ارائه نامه سوء پیشینه و عدم اعتیاد الزامی است و معرفی از طرف انجمن انجام می گردد.)

۹- تصویر گواهی نهائئ بازآموزی باتوجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشکی(در صورتی که ۵ سال تمام از  تاریخ فراغت از تحصیل گذشته باشد)

۱۰- تصویرآموزش قوانین و مقررات مربوطه( در صورت نداشتن گواهی ارائه تعهد و ثبت نام و گذراندن دوره الزامی می باشد)

۱۱- چهار قطعه عکس سه درچهار

۱۲- قراردادخریدخدمتی براساس قانون کار ممهوربه مهرانجمن داروسازان تهران(به قسمت فرم ها بخش قرارداد جدید مراجعه شود)

۱۳- تصویر دوطرف کارت نظام پزشکی