نسخه نویسی الکترونیک متولی ندارد و به شکل ملوک الطوایفی در اختیار بیمه‌هاست

به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران؛ به نقل از رادیو گفت وگو،دکتر محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران در خصوص نسخه نویسی آنلاین چالش‌های بیماران و داروخانه‌ها گفت: پرونده الکترونیک از دستورات ابلاغی برنامه پنجم سلامت بود، که نسخه نویسی الکترونیک که اکنون در کشور اجرا می‌شود، در واقع سقوط آزاد و نزول برنامه پرونده الکترونیک است.

وی افزود: سازمان‌های بیمه گر با نرم افزار و سیستم و سازماندهی خود برنامه نسخه الکترونیک را پیش می‌برند و هر بیمه برنامه مختص به خود را دارد، در نتیجه باعث شده ما نتوانیم مدیریت داشته باشیم و این امر منجر به هرج و مرج و آسیب به مردم شده است.

دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: متاسفانه این حقیقت تلخ وجود دارد؛ که در روند گذشته متوسط زمانی که فرد برای دریافت نسخه از داروخانه منتظر می‌ماند 3 تا 5 دقیقه بود ولی در روند نسخه الکترونیک به دلیل اینکه ثبت نسخه در دامنه‌های تامین اجتماعی و تاییدیه نسخه باید انجام شود مدت زمان بیشتری باید در داروخانه‌ها منتظر بمانند که این موضوع موجب نارضایتی مردم و ایجاد شلوغی در داروخانه‌ها شده است.

دکتر دری در مورد مشکل کمبود دارو‌ها در چند روز اخیر نیز گفت: در شرایط تحریم برخی از کشورها ریسک معامله با ایران را قبول نمی‌کنند و ممکن است که دچار کمبود مقطعی شویم، ولی با گذشت دو سال از شیوع کرونا از مسئولین امر، سازمان غذا و دارو و متولیان تصمیم گیری این توقع و انتظار وجود دارد که خود را برای شرایط این چنینی آماده می‌کردند و با هماهنگی با تولیدکنندگان ذخیره قابل قبولی را آماده می‌داشتند.

دبیر انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از عدم توزیع برخی داروها در داروخانه‌های خصوصی و اعتماد نداشتن مسئولین به بخش خصوصی در ارائه خدمت بیان کرد بخش خصوصی در کشور توانایی ارائه و تحویل هر دارویی به بیماران را دارد و این نگرش کاذب و غیر واقعی که مدیران دولتی به بخش خصوصی دارند نه تنها برای مردم مشکل زا بوده بلکه برای سیستم اقتصادی همکاران در بخش خصوصی هم آسیب‌هایی ایجاد کرده است.

دکتر دری با اشاره به اجرای برنامه و راه اندازی سامانه تی تک TTAC در یکسال گذشته گفت: این سامانه نظارتی به منظور شفاف سازی عرضه تحویل دارو به بیماران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های دارویی راه اندازی شده است و بهره گیری از ظرفیت این سامانه می‌تواند در توزیع مناسب داروها و جلوگیری از کمبود دارو موثر باشد.