1

توقف واردات ۶۰ قلم داروی مشابه تولید داخل

دکتر مهرعلیان مدیرکل نظارت بر امور داروی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: باعنایت به سیاستهای مقام عالی وزارت درخصوص حمایت از تولید و بهبود رونق تولید و محدودیت منابع ارزی کشور و مصوبات قرارگاه سازمان غذا و دارو، اداره کل دارو واردات ۶۰قلم ارز داروهایی که کارخانه های تولید داخل نیاز بازار را بطور کامل پوشش میدهند را متوقف کرد.

انتهای پیام/